Współpracujemy z:

  • Właścicieli nieruchomości będących we współwłasności
  • Wspólnot Mieszkaniowych
  • Developerów również doradztwo w zakresie podziału nieruchomości do sprzedaż
  • Właścicieli lokali – zarządzanie najmem
  • Osób chcących sprawdzić rozliczenia finansowe w nieruchomości – (audyt)